Klachtenprocedure

Uw betrokkenheid bij ons werk is voor ons van groot belang. Wij doen dan ook onze uiterste best om op een verantwoorde en transparante wijze met uw bijdragen om te gaan. 

Toch kan het zijn dat u ergens ontevreden over bent of een opmerking wilt maken. Het is voor ons van groot belang dat deze informatie ons bereikt. Hierdoor kunnen wij onze werkzaamheden verbeteren zodat we uiteindelijk méér bereiken in Afrika.

U kunt uw opmerkingen en klachten telefonisch aan ons doorgeven via 071-576 9476. U kunt ook mailen of een brief sturen naar:

Amref Flying Doctors
t.a.v. mw. Patricia Vermeulen
Schuttersveld 9
2316 XG  Leiden