Royal Schiphol Group

Please scroll down for the English text. 

  

Samenwerking Royal Schiphol Group en Amref Flying Doctors

Schiphol en Amref Flying Doctors zijn sinds 1 januari 2017 een samenwerking aangegaan voor de duur van drie jaar om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor een betere gezondheid in Afrika. 

Het doel van de samenwerking is om circa 4.000 mensen in Afrika een medische training te geven, waardoor ongeveer twee miljoen mensen toegang tot gezondheidszorg krijgen. Een van de manieren waarop Schiphol en Amref Flying Doctors geld in gaan zamelen, is via collectezuilen in de terminals.

Amref Flying Doctors en Royal Schiphol Group hebben een duidelijke link vanwege hun luchtvaartactiviteiten. Royal Schiphol Group verbindt Nederland met de rest van de wereld en mensen met elkaar. Als internationale gezondheidsorganisatie verbindt Amref Flying Doctors medisch personeel met de meest afgelegen en onherbergzame gebieden van Afrika. 

 

Partnership Royal Schiphol Group and Amref Flying Doctors

In January 2017, Schiphol and Amref Flying Doctors entered into a three-year partnership which aims to collect money and highlight the need for better healthcare in Africa. The aim of the partnership is to provide around 4000 people in Africa with medical training, giving around 2 million people access to healthcare as a result. One of the ways in which Schiphol and Amref Flying Doctors will be collecting money is by means of collection points in the terminals.

Amref Flying Doctors and Royal Schiphol Group have a clear link as a result of their aviation activities. Royal Schiphol Group connects the Netherlands with the rest of the world and people with each other. As an international health organisation, Amref Flying Doctors connects medical personnel with the most remote and inhospitable regions of Africa, among other things by means of its medical flights.

Over the past 60 years, Amref has developed into the largest African health organisation. Amref constantly strives to make lasting improvements to African healthcare while focusing on the needs, but above all the strength, of the African population.