Advies- en ingenieursbureau Tauw ondersteunt ondersteunt  water, sanitatie en hygiëneproject van Amref Flying Doctors in Kenia.

Tauw

Advies- en ingenieursbureau Tauw is sinds juni 2014 partner van Amref Flying Doctors. 

Tauw zet zich elke dag in voor 'sustainable solutions for a better environment'. Maar aan een (internationale) duurzame leefomgeving werk je niet alleen. De financiële bijdrage (€20.000 per jaar) van Tauw komt ten goede aan projecten die aansluiten op het gebied van water, ruimtelijke kwaliteit en milieu. Projecten die een concrete bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. 

Tauw steunt daarom sinds 2016 het programma 'Schoon water is een zaak voor iedereen', dat zich richt op het verbeteren van de sanitaire voorzieningen in sloppenwijken in Ethiopië. 

In dit programma zullen meer dan 144.000 mensen in sloppenwijken en andere arme gebieden - zoals het verre en afgelegen Afar - toegang krijgen tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.  Dit realiseren we onder meer doen door:

  • voorzieningen in sloppenwijken en scholen voor o.a. schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen aan te leggen en uit te breiden;
  • training en voorlichting te geven aan bewoners van sloppenwijken en kinderen op scholen over hygiëne;
  • vrouwen en jongeren te motiveren en te ondersteunen zodat ze succesvol bedrijfjes rondom schoon water, sanitatie en hygiëne op kunnen zetten én in stand kunnen houden;
  • training en ondersteuning te geven aan overheidspersoneel voor beter management van water- en sanitaire diensten, samenwerking met bedrijfsleven, en het betrekken van burgers bij besluitvorming.

Van 2014 tot 2016 steunde Tauw het programma 'Schoon water, gezonde Masai in Kajiado'. 

In oktober 2015 deed er een team van 10 Tauw-medewerkers mee aan de Africa Classic en zij haalden maar liefst € 62.699 op voor Amref Flying Doctors.

Over Tauw

Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië werkt Tauw met ruim 1.000 medewerkers aan een mooie, schone, veilige en duurzame leefomgeving. Meer informatie: www.tauw.nl