VvAA, de grootste ledenorganisatie voor medische zorgverleners, en Amref Flying Doctors gingen in 2009 een vijfjarig samenwerkingsverband aan.

VvAA

VvAA, de grootste ledenorganisatie voor medische zorgverleners in Nederland, en Amref Flying Doctors gingen in 2009 een samenwerkingsverband aan.

Beide organisaties kozen een unieke vorm voor dit partnerschap, dat bestaat uit verschillende elkaar versterkende elementen.

Expertise en leiderschap

Zo maken VvAA en Amref optimaal gebruik van hun kennis van en uitgebreide netwerk in de medische sector, met name via twee speciaal ontwikkelde programma's. Bij het eerste programma, Exchange of Health Professionals, gaat het om een uitwisseling van expertise in brede zin. Bijvoorbeeld een kennisuitwisseling tussen Afrikaanse en Nederlandse medische professionals of onderzoeksmogelijkheden in Afrika voor Nederlandse medici en paramedici. Bij het tweede programma gaat het om leiderschapsontwikkeling. Twee keer per jaar werken managers van VvAA en van Amref gezamenlijk aan hun leiderschapskwaliteiten aan de hand van Afrikaanse cases, waarvoor ze praktisch toepasbare oplossingen zoeken. Ook voor Nederlandse en Afrikaanse studenten geneeskunde worden onder de noemer van Future Leaders Health soortgelijke workshops in Afrika georganiseerd. Joshua Kyallo, directeur van Amref in Oeganda: "We hebben hier onlangs een uitstekende leiderschapsworkshop gehad. Het was het beste dat ons management team in Oeganda kon gebeuren, een echte eyeopener."

Fondsenwerving

Daarnaast werven de leden en medewerkers van VvAA fondsen voor een project in Kenia, om daar in een aantal districten een hoogwaardig gezondheidsnetwerk te bouwen. Dat gebeurt via giften, maar ook door deelname aan sponsorevenementen als Wandelen voor Water en de Dam tot Damloop. Iedere door leden en medewerkers geworven euro wordt door VvAA verdubbeld. VvAA heeft zich tot doel gesteld om elk jaar minimaal € 150.000 aan donaties te genereren.

Elk jaar wordt er een speciale bijlage bij de Art & Auto gepubliceerd over een project van Amref Flying Doctors in Kenia en de samenwerking tussen beide organisaties.Bewustwording

VvAA en Amref vinden het belangrijk dat de medische professionals in Nederland zich bewust worden van de werksituatie van hun Afrikaanse collega's. Daarom wordt elk jaar een speciale bijlage bij dit magazine gepubliceerd over het Amref-project in Kenia en de samenwerking tussen beide organisaties, en spreken Afrikaanse experts tijdens VvAA-bijeenkomsten. Met name de leden en medewerkers die deel hebben genomen aan de uitwisselingsprogramma's in Afrika, zijn bijzonder betrokken. Veel van hen vervullen dan ook een ambassadeursrol onder hun Nederlandse collega's.

Voordelen voor VvAA

Bij de start van de samenwerking in 2009 zei Evert Greup, destijds directievoorzitter VvAA: "Deze samenwerking past fantastisch bij ons streven om een 'warme' ledenorganisatie te zijn. Het is wat ons betreft een perfecte match omdat onze gemeenschappelijke focus op de gezondheidszorg ontzettend veel mogelijkheden biedt om Amref te ondersteunen." VvAA ervaart dat de binding met haar stakeholders, waarbij de leden een belangrijke groep zijn, sterker is geworden als gevolg van de samenwerking. Een voorbeeld daarvan is de uitspraak van Remko Klijn, medewerker van VvAA: "Het geeft voldoening om een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van Amref en de gedachte die daar aan ten grondslag ligt. Elke individuele inspanning hier kan het verschil maken om een medemens in Afrika het recht op een goede gezondheid te bieden."

Maatschappelijke rol

Daarnaast is het partnerschap voor VvAA een uitstekende manier gebleken om invulling te geven aan haar maatschappelijke rol. VvAA kan zo haar imago als organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan versterken. Een extra bonus is dat de samenwerking bijzonder motiverend werkt: met name voor de medewerkers en leden die hebben deelgenomen aan een leiderschapsweek in Afrika is dit het geval. De inhoudelijke en praktische ervaring en de samenwerking met Afrikaanse collega's zorgen voor nieuwe inspiratie en inzichten, en versterken de loyaliteit naar de organisatie. Het partnerschap leidt bovendien tot innovatie bij beide organisaties, zoals de ontwikkeling van bijzondere projecten als Future Leaders Health en de leiderschapsworkshops.

Voordelen voor Amref

Voor Amref Flying Doctors biedt de samenwerking tal van voordelen, zoals toegang tot het uitgebreide netwerk van VvAA. Nederlandse en Afrikaanse Amref-medewerkers profiteren bovendien van de diepgaande expertise en kennis binnen de medische ledenorganisatie. De substantiële financiële bijdrage van VvAA maakt het mogelijk om het gezondheidsnetwerk-programma in Kenia uit te voeren en de opgedane kennis te gebruiken in andere programma's.

Jacqueline Lampe,  (voormalig) directeur van Amref Flying Doctors: "Dit partnerschap heeft zowel ons als VvAA veel gebracht. Na jaren van samenwerking kennen we elkaars kracht en weten we waar we elkaar aanvullen en versterken. Ons partnerschap bestempel ik dan ook graag als 'uniek en succesvol'. Medische professionals uit Nederland en uit Afrika wisselen regelmatig kennis en ervaringen uit. Daarnaast werken teams van VvAA en Amref in Afrika samen aan het ontwikkelen van competenties op het gebied van leiderschap, zodat ze effectiever en efficiënter hun doel kunnen nastreven. Tot slot kunnen we dankzij de groeiende betrokkenheid van de medewerkers en de leden van VvAA bouwen aan een goed functionerend gezondheidssysteem voor meer dan 60.000 mensen in afgelegen gebieden in Kenia. Deze samenwerking vraagt durf, flexibiliteit, vertrouwen en tijd. Daar zijn we VvAA erg dankbaar voor."