Het HSA Partnership pleit voor betaalbare medicijnen en anticonceptie en meer goed opgeleid zorgpersoneel.

Health Systems Advocacy Partnership

Op 12 november 2015 ondertekenden Amref Flying Doctors, the African Centre for Global Health and Social Transformation (ACHEST), Health Action International (HAI), Wemos en het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst van participatie in het Health Systems Advocacy Partnership (HSA). Het partnerschap is inmiddels op 18 maart 2016 officieel in Oeganda gelanceerd.

Het doel van het partnerschap is lokale organisaties te versterken in hun pleidooi voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Oost-Afrika, in het bijzonder van kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen.  De deelnemende organisaties hebben ieder hun eigen expertise. Onze samenwerking brengt discussies over gezondheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau bijeen. Dit garandeert effectieve beleidsbeïnvloeding.

Moedersterfte terugdringen

Moedersterfte is doodsoorzaak nummer 1. Ondanks dat moedersterfte hoog op de internationale agenda staat, is het doel om het met 75% te verminderen nog lang niet gehaald. Het HSA Partnership pleit voor betaalbare medicijnen en anticonceptie en meer goed opgeleid zorgpersoneel. Dit versterkt gezondheidssystemen en helpt om moedersterfte terug te dringen.

Beleidsbeïnvloeding

Het partnerschap valt onder het beleidskader Samenspraak en Tegenspraak van minister Lilianne Ploumen. Hierin werken 25 (allianties van) maatschappelijke organisaties samen met het ministerie aan het versterken van maatschappelijke organisaties in lage- en middeninkomenslanden. Zij richten zich op pleiten en beïnvloeden, want zo kunnen zij overheidsinstanties en bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Op deze manier dragen de allianties bij aan inclusieve groei en ontwikkeling en het terugdringen van ongelijkheid.