YES I DO

In de Yes I Do-alliantie werkt Amref Flying Doctors samen met Plan Nederland, Choice for Youth and Sexuality, Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en Rutgers om de genderongelijkheid, armoede en de rechteloosheid van meisjes aan te pakken, die ten grondslag liggen aan het voortbestaan van meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen.

Het programma Yes I Do, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt uitgevoerd in Ethiopië, Kenia, Malawi, Zambia, Mozambique, Pakistan en Indonesië. De activiteiten van Amref Flying Doctors richten zich in dit programma op Ethiopië, Kenia en Malawi. Het programma loopt van 2016 tot en met 2020. 

Beoogde resultaten

Het Yes I do-programma heeft vijf strategische doelen.

Veranderde attitudes

1. Veranderde attitudes bij, en het tegengaan van kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen door de lokale bevolking en sleutelfiguren. 

Toegang tot gezondheid

2. Adolescente meisjes en jongens kunnen hun seksuele, reproductieve en gezondheidsrechten claimen en hebben toegang tot gezondheidsdiensten.

In actie komen

3. Adolescente meisjes en jongens komen in actie tegen kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen.

Weerbaarder maken

4. Betere onderwijskansen en economische perspectieven voor adolescente meisjes, waardoor zij alternatieven hebben die hen weerbaarder maken tegen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen en die ouders ervan weerhouden hun dochters te laten besnijden.

Wetgeving en beleid

5. Verbetering van wetgeving en beleid om kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen tegen te gaan en te voorkomen.