De WASH allinatie met o.a. Amref Flying Doctors voert programma’s uit die toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen verhogen.

WASH: Duurzame watervoorziening, sanitatie en hygiëne

De Dutch WASH Alliance ondersteunt maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden in Afrika en Azië.

We voeren programma’s uit die de duurzame toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne verhogen. De alliantie bestaat uit Simavi (penvoerder), Akvo, ICCO, Rain Foundation, WASTE en Amref Flying Doctors.

Wereldwijd hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater. 2,6 miljard mensen (40% van de wereldbevolking) hebben geen goede sanitaire voorzieningen. Vervuild drinkwater, slechte sanitatie en een gebrek aan hygiëne vormen een urgent en groeiend gezondheidsprobleem. Het is de belangrijkste oorzaak van diarree, wat jaarlijks 1,5 miljoen kinderen het leven kost.

Investeren in water en sanitatie blijkt rendabel: een investering van $ 1 in adequate voorzieningen kan een economisch rendement opleveren van $ 3-$ 34, afhankelijk van het land en de locatie. Daarnaast is water essentieel voor de verhoging van de voedselzekerheid en andere ontwikkelingsdoelen, zoals onderwijs en gender.

Het programma

Uniek aan de alliantie is dat een daadwerkelijke bundeling plaatsvindt binnen de Nederlandse watersector. Hierdoor kunnen we op alle niveaus – van dorp tot internationaal forum – verbeteringen aanbrengen in de gehele waterketen. Voor het programma hebben we de FIETS-strategie ontwikkeld. De FIETS-strategie houdt rekening met vijf elementen van duurzaamheid: financieel, institutioneel, ecologisch, technisch en sociaal. We bouwen aan lokale capaciteit om deze aanpak ook in de toekomst te continueren. Dat maakt ons programma duurzaam.

Lees meer over de Dutch WASH Alliance op www.washalliance.nl.