De SRHR alliance met o.a. Amref Flying Doctors wil de zorg rond seksualiteit, zwangerschap en geboorte verbeteren in Afrika en Azië.

SRHR: Seksuele gezondheid en veilige bevallingen

Investeren in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten is een effectieve en efficiënte manier om armoede te bestrijden.

We willen de zorg rond zwangerschap en geboorte verbeteren. We stimuleren het maken van eigen verantwoorde keuzes op het gebied van seks. En daardoor versterken met name jonge vrouwen hun positie. Ze kunnen zich beter ontplooien en een grotere bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van hun land.

Een recente analyse laat zien welke financiële wijzigingen vanaf 2012 doorgevoerd worden op het programma van deze alliantie.

Doelen

Met ons gezamenlijke programma dragen de samenwerkende organisaties (Rutgers, Simavi, dance4life, CHOICE for Youth and Sexuality en Amref Flying Doctors) bij aan het bereiken van drie van de acht internationaal afgesproken millenniumdoelen: gelijkheid tussen mannen en vrouwen (doel 3), het terugdringen van moedersterfte en de toegang tot anticonceptie (doel 5) en het terugdringen van hiv/aids (doel 6). Het vijfjarig programma van de alliantie heeft de volgende doelstellingen:

  • Het vergroten van het gebruik van anticonceptie, ook onder jongeren
  • Het vergroten van het gebruik en de kwaliteit van voorzieningen voor moeder- en kindzorg
  • Het verbeteren van de kwaliteit en het bereik van seksuele voorlichting, op en buiten school
  • Het terugdringen van (seksueel) geweld tegen vrouwen
  • Het vergroten van de acceptatie van verschillende seksuele voorkeuren

Het programma

Het programma 'Unite for Body Rights!' van deze alliantie is gericht op het ondersteunen van lokale organisaties in tien landen in Afrika en Azië en het bereiken van individuele mensen. Goede voorlichting zorgt ervoor dat mensen verantwoord keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit en het al dan niet krijgen van kinderen. Daarvoor zijn de beschikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen als anticonceptie, veilige abortus en goede medische begeleiding bij bevallingen belangrijke voorwaarden. Verder trainen we lokale professionals in het geven van voorlichting en ondersteunen we ze bij pleitbezorging, onderzoek en management. Ook zetten we in op het creëren van internationale politieke steun voor seksuele en reproductieve rechten.

Doelgroepen

Speciale aandacht gaat uit naar vrouwen, jongeren en specifieke groepen als geweldsslachtoffers, homo’s en lesbiënnes, mensen met een beperking en mensen met hiv/aids. Zij hebben vaak te maken met discriminatie, uitsluiting en stigmatisering. Om het zelfbeschikkingsrecht en de positie van vrouwen te verbeteren, gaat ook aandacht uit naar mannen. Willen we traditionele sekserollen veranderen, dan moeten we ze betrekken in de discussie.