Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onder andere aan Amref Flying Doctors geld ter beschikking gesteld voor de gezondheid van jongeren.

Youth Empowerment Alliance

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft € 29 miljoen ter beschikking gesteld voor de seksuele gezondheid en rechten van 10 miljoen jongeren in ontwikkelingslanden.

Veel jongeren in ontwikkelingslanden kunnen niet zelf beslissen over hun seksleven of over het aantal kinderen dat ze krijgen. Daarmee wordt hun recht op het maken van eigen keuzes systematisch geschonden. De Youth Empowerment Alliance zal de komende drie jaar in acht landen de gezondheid van deze jongeren verbeteren. De jongeren krijgen onder andere seksuele voorlichting, toegang tot veilige abortus, een vrijwillige test op hiv en preventie van hiv van moeder op kind. Daarnaast worden ruim 20 miljoen voorbehoedsmiddelen uitgedeeld onder deze doelgroep.

Individu centraal

Het ontdekken van je eigen seksualiteit is een individuele beleving. Toch bieden de meeste programma’s voor het verbeteren van seksueel welzijn een zelfde aanpak voor iedereen. Vernieuwend aan het programma van Youth Empowerment Alliance is de centrale plek die de jongere inneemt. Het programma richt zich namelijk op zijn of haar individuele behoeften en wensen. Jongeren krijgen de informatie en diensten die ze zoeken, op het voor hen beste moment, de beste plaats en de beste manier.

Drie pijlers

Youth Empowerment Alliance zal de subsidie aanwenden voor jongeren in Kenia, Oeganda, Ethiopië, Ghana, Senegal, Yemen, Pakistan en Indonesië. In deze landen maken taboes, incomplete of stigmatiserende informatie, discriminatie, armoede en gebrek aan een gevoel van zelfredzaamheid en een toekomstperspectief jongeren seksueel kwetsbaar. Vooral meisjes, jongeren met hiv, LHBT-jongeren, jonge moeders, gehandicapte jongeren, jongeren in afgelegen gebieden en jongeren in de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar zijn kwetsbare groepen. Om de seksuele gezondheid en rechten van jongeren structureel te verbeteren, richt het programma zich dan ook op drie pijlers:

  • Het versterken van de individuele capaciteit van jongeren om veilige keuzes te maken;
  • Het verbeteren van diensten voor seksuele en reproductieve gezondheid; 
  • Het versterken van de verbinding tussen informatie en diensten.

Partners

De Youth Empowerment Alliance is een samenwerking tussen Rutgers (penvoerder), Amref Flying Doctors, CHOICE for Youth and Sexuality, dance4life,  International Planned Parenthood Federation (IPPF), Simavi en STOP AIDS NOW!, ondersteund door technisch partner Child Helpline International.