Amref Flying Doctors heeft ruime ervaring met innovatief onderwijs op afstand, zoals E-Learning en M-Learning.

eLearning en mLearning

Amref Flying Doctors heeft ruime ervaring in Afrika met innovatief onderwijs op afstand, zoals eLearning en mLearning: leren via de mobiele telefoon. En dit is belangrijk. Want cijfers van de WHO wijzen uit dat er in 2035 over de hele wereld een tekort dreigt aan 12,9 miljoen artsen en verpleegkundigen.

Leren via de mobiele telefoon

Omdat een heel groot deel van de Afrikaanse bevolking in het bezit is van een mobiele telefoon, biedt dat een uitgelezen kans om dit communicatiemiddel in te zetten als opleidingsinstrument. Amref Flying Doctors ontwikkelt daarom onderwijs- en kennisapplicaties  voor mobiele telefoons. Met deze vormen van onderwijs wordt de opleidingscapaciteit spectaculair vergroot. Daarnaast zijn e- en mLearning veel goedkoper dan de traditionele klassikale opleidingen doordat belangrijke kostenposten, zoals huisvesting, vervoer en een teruggang in salaris geen rol spelen

Een van deze applicaties, Jibu genaamd, maakt verschillende lesmodules, een medische databank en een communicatieplatform toegankelijk voor verpleeg- en verloskundigen in Kenia, Tanzania en Oeganda. Inmiddels zijn 10.000 verpleeg- en verloskundigen getraind in het gebruik van de Jibu-app.

Leap 

Jaarlijks sterven er in Sub-Sahara Afrika 162.000 zwangere vrouwen door een gebrek aan medische ondersteuning. Vrouwen overlijden aan infecties en complicaties, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Amref Flying Doctors gelooft dat het opleiden van gezondheidsvrijwilligers uitkomst biedt. In sloppenwijken, maar ook in zeer afgelegen gebieden.

Deze vrijwilligers hebben het vertrouwen van hun gemeenschap en zijn - mits getraind - van grote waarde. Ze verlenen onder meer basiszorg, informeren zwangere vrouwen over het belang van vaccinaties en geven baby’s een veilige start.

Mobiele oplossing

Amref Flying Doctors lanceerde daarom in 2016 Leap: een allesomvattende mobiele oplossing die zélfs op de meest eenvoudige telefoon werkt. Leap traint vrijwilligers waar en wanneer het ze uitkomt, brengt ze met elkaar in contact en geeft hen toegang tot de artsen – voor directe ondersteuning in een crisissituatie.

En Leap kan meer: zo biedt het de mogelijkheid om bij een crisissituatie of uitbraak, zoals ebola, razendsnel te schakelen en vrijwilligers van essentiële informatie te voorzien.

Resultaten

Amref heeft in Kenia inmiddels meer dan 20.000 vrijwilligers aangesloten. Gezondheidsvrijwilligers, getraind via Leap, boeken goede resultaten. Zo steeg het aantal vrouwen dat in een ziekenhuis beviel in 2015 met 24%. Het aantal gevaccineerde baby’s steeg zelfs met 28%.

Door het potentieel van vrijwilligers volledig te benutten kunnen we het onnodig sterven van 3,6 miljoen kinderen per jaar voorkomen. En Leap kan meer: het biedt de mogelijkheid om bij crisissituaties en uitbraken, zoals ebola, razendsnel te schakelen en vrijwilligers van essentiële informatie te voorzien.

Leap is sinds 2016 een social venture en steeds meer bedrijven en NGO’s sluiten zich aan. 

Ons doel is om in 30 Afrikaanse landen maar liefst 1 miljoen gezondheidsvrijwilligers op te leiden. En dat, voor 2020.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over Leap:

 

Interesse in Leap? Stel uw vraag via leap@amref.nl en wij nemen graag contact met u op.