92 miljoen meisjes in Afrika zijn besneden. Steun Amref Flying Doctors in de strijd tegen meisjesbesnijdenis. Word donateur!

Meisjesbesnijdenis

Samen met nomadische gemeenschappen werken we aan alternatieve rituelen voor meisjesbesnijdenis.

De innovatieve aanpak van Amref Flying Doctors blijft succes boeken in de strijd tegen meisjesbesnijdenis. Tot nu toe doorliepen al 16.000 meisjes in Kenia en Tanzania een alternatief ritueel om vrouw te worden, zónder de pijnlijke en gevaarlijke besnijdenis.  

Van meisje naar vrouw

De overgang van meisje naar vrouw voltrekt zich in nomadische groepen in Oost-Afrika volgens een eeuwenoud, vier dagen durend ritueel. Zo worden de meisjes bijvoorbeeld prachtig aangekleed en door de stamoudsten gezegend met melk en water. En na afloop lopen de meisjes door een ereboog: daarmee heet de gemeenschap hen welkom als vrouwen. Er is echter één onderdeel dat bepaald minder mooi, zelfs erg gevaarlijk is: de meisjesbesnijdenis.

Gevaren van meisjesbesnijdenis

De besnijdenis veroorzaakt veel pijn. Daarnaast heeft het gebruik ernstige medische consequenties. Zo is de kans op het ontstaan van infecties groot, treden er bloedingen op en krijgen de meisjes moeilijkheden met plassen. Ook op de lange termijn zijn er risico’s zoals onvruchtbaarheid, infecties aan de urinewegen, cystes, en extreem zware en pijnlijke bevallingen, soms met dodelijke afloop. Ook vervelend: besnijdenis beperkt het seksuele genot van vrouwen en daarmee ook hun recht op veilige en gezonde seks.

Verboden

Overal ter wereld wordt meisjes- en vrouwenbesnijdenis beschouwd als een ontoelaatbare schending van de rechten van de vrouw. Niettemin zijn ruim 92 miljoen meisjes in Afrika besneden. Omdat mannen uit nomadische gemeenschappen niet zouden willen trouwen met een onbesneden partner. En omdat de besnijdenis hét moment vormt waarop de meisjes – van zeven tot vijftien jaar – uitgehuwelijkt kunnen worden. Het snelle trouwen van de jonge vrouwen leidt tot massale schooluitval en tienerzwangerschappen.

Met de Masai: alternatieve rituelen voor meisjesbesnijdenis

Samen met de Masai in Magadi en Loitokitok (Kenia), heeft Amref Flying Doctors een alternatief voor het overgangsritueel van meisje naar vrouw gevonden en de afgelopen vier jaar in praktijk gebracht. Hierin zijn de meeste onderdelen onveranderd gebleven dan wel gemoderniseerd of uitgebreid, maar is de pijnlijke en ongezonde meisjesbesnijdenis afgeschaft.

Dialoog

Dialoog bleek in de omslag het sleutelwoord. De dialoog begint met de stamoudsten. Aangezien zij het bij de nomaden voor het zeggen hebben, moeten zij als eersten overtuigd worden van de voordelen van het afschaffen van meisjesbesnijdenis. Daarna startten de gesprekken met de moeders en meisjes. Zij bleken, zoals te verwachten, het snelst te overtuigen van het belang van het afschaffen van het besnijdenisritueel. 

Vrouw worden zonder pijn

De Masai hebben zelf het alternatief voor de traditionele besnijdenis bedacht. Namelijk een ceremonie met als belangrijk onderdeel onderwijs. De meisjes krijgen drie dagen lang workshops over seks, zelfbewustzijn en mensenrechten. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan naar school gaan en het afmaken van een opleiding. De alternatieve ceremonie bestrijdt dus niet alleen de besnijdenis maar ook de schooluitval en het veel te jonge trouwen. En de andere vaste onderdelen van de overgangsrite van meisje naar vrouw? Zoals bijvoorbeeld het dansen, de verkleedpartijen, de zegeningen van de stamoudsten en de wijze lessen van de moeders? Daar gaan de Masai natuurlijk gewoon mee door!

Lees hier ons Engelstalige visiedocument met meer informatie over onze aanpak.