Twee van de vijf mensen in Afrika heeft geen toegang tot schoon water. Help AMREF Flying Doctors met het slaan van waterputten. Word donateur!

Water, sanitatie en hygiëne

In Sub-Sahara Afrika heeft twee van de vijf mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Amref Flying Doctors pakt deze 'watercrisis' bij de basis aan.

In Nederland is water een vanzelfsprekendheid: wie water nodig heeft, draait simpelweg de kraan open. Een volwassene gebruikt hier gemiddeld 127 liter water per dag. Een kind ongeveer 103 liter. In Afrika is de situatie heel anders. In sommige gebieden beschikken mensen slechts over tien tot vijftien liter water per dag. Er kan met recht worden gesproken van een `watercrisis’ in Afrika, vooral in de gebieden onder de Sahara: twee van de vijf mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater.

Veel water in Sub-Sahara Afrika komt bovendien uit vervuilde bronnen en is niet veilig om te drinken. Stilstaand water is bovendien een broedplaats voor insecten die ziekten overbrengen zoals malaria, gele koorts, knokkelkoorts en rivierblindheid. In dit gebied heeft bovendien tweederde van de bevolking geen toegang tot sanitaire voorzieningen zoals een toilet. Dit is van grote invloed op de gezondheid van de lokale bevolking. Ziekten die te maken hebben met een slechte hygiëne of vervuild drinkwater, zoals diarree, cholera en tyfus, eisen jaarlijks tienduizenden slachtoffers.

Gevolgen voor vrouwen en meisjes

In veel Afrikaanse landen is het halen van water uit een put of bron traditioneel een vrouwentaak. Vrouwen besteden nog vele uren per dag aan het halen van water. Dat betekent dat ze in de tijd die ze hieraan besteden, niet naar school of naar hun werk kunnen. Daarnaast kan de weg naar de waterput gevaarlijk zijn: vrouwen kunnen ten prooi vallen aan seksueel geweld of aan wilde dieren. Als er bij hun dorp een waterput wordt gebouwd, verandert daarmee hun hele leven. Meisjes die wel naar school gaan, verzuimen vaak in de periode dat ze menstrueren. Simpelweg omdat er op de school geen sanitaire voorzieningen zijn. Maar al te vaak leidt het maandelijkse verzuim er uiteindelijk toe dat ze helemaal geen onderwijs meer volgen.

Schoon drinkwater en goede sanitatie

Amref Flying Doctors pakt het probleem bij de basis aan. Onze aanpak is efficiënt en effectief, en we zorgen er altijd voor dat onze projecten aansluiten op nationale beleidsplannen en ingebed zijn in de gemeenschap.

  • We gaan uit van de behoeften en de kracht van de bevolking zelf. Dat betekent in de praktijk dat we gemeenschappen vragen wat ze nodig hebben. En inwoners van een dorp of gebied leiden we op om mee te werken aan een project, bijvoorbeeld bij het onderhoud van een waterput. Dat garandeert dat zo’n project breed wordt gedragen en ook op de lange termijn kan worden voortgezet.
  • We besteden veel aandacht aan de versterking van de gezondheidssector van binnenuit. We trainen medische zorgverleners die vervolgens weer anderen kunnen opleiden. Dat gebeurt op dorpsniveau, waar vrijwilligers les krijgen over hygiëne en preventie van ziekten. Maar ook verzorgen we bijscholing van verpleegkundigen en de opleiding van artsen.
  • We spreken met nationale overheden en internationale organisaties. Daarbij is het doel om de gezondheidszorg in Afrika structureel te verbeteren. En om succesvolle projecten uit te breiden en zelfs naar andere landen over te brengen, zodat zoveel mogelijk mensen ervan profiteren. Ook delen we met overheden en andere organisaties onze kennis en ervaringen.

Met uw hulp kunnen we ruim 144.000 mensen in Ethiopië toegang geven tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen! Door veilig drinkwater verlagen we de kans op ziekte en overlijden.

Steun Amref Flying Doctors met de strijd voor schoon water.