Amref Flying Doctors werkt in Ethiopië aan gezondheidsprojecten, o.m. door het trainen en bijscholen van medisch personeel.

Ethiopië

Ethiopië is een land van historie en religie, maar ook een land van verschillende bevolkingsgroepen en kleine, geïsoleerde dorpen. Een kliniek is vaak een onbekende luxe. 

Afgelegen gebieden

Dit uitgestrekte land in de Hoorn van Afrika heeft te maken met een aantal problemen die de medische zorg ondermijnen. Zo is juist de omvang van het land (Ethiopië is 27 keer zo groot als Nederland) een complicerende factor. Veel gebieden op het platteland zijn erg afgelegen. De mensen die daar wonen, moeten vaak maar zien hoe zij in geval van nood bij een dokter komen. Dat geldt ook voor de vele nomadische volkeren die in Ethiopië met hun vee rondtrekken.

Daardoor eisen bijvoorbeeld hiv/aids en malaria grote aantallen slachtoffers, maar ook andere ziektes als longontsteking en diarree. En dat terwijl mensen zelf veel kunnen doen om te voorkomen dat ze ziek worden. Hiervoor hebben ze echter wel kennis nodig, en daar ontbreekt het vaak aan.

Tekort aan artsen

Ethiopië heeft, zoals veel Afrikaanse landen, te kampen met een groot tekort aan medisch personeel. Zo zijn er op de ruim 90 miljoen inwoners schrikbarend weinig artsen. Maar een beperkt aantal mensen is opgeleid. Van degenen die wel een medisch diploma hebben, gaan er veel naar privéklinieken of het buitenland. Zij zien weinig perspectief in de publieke gezondheidszorg, waar de overheid maar beperkt geld in kan steken.

Gezondheid van vrouwen

Amref Flying Doctors pakt deze zaken - samen met andere organisaties - aan. Zo besteden we veel aandacht aan de training van medisch personeel, zowel de dorpsverpleegkundige als de chirurg. En er is speciale zorg voor de gezondheid van vrouwen, bijvoorbeeld in een project tegen moedersterfte. Mede dankzij Amref Flying Doctors worden er belangrijke stappen gezet, zodat meer mensen goede medische zorg, informatie en voorlichting kunnen krijgen.