Amref Flying Doctors werkt in Kenia aan gezondheidsprojecten, o.m. op het gebied van moedersterfte, malaria en water.

Kenia

Grote verschillen tussen arm en rijk en veel etnische diversiteit. Sloppenwijken in de grote steden en uitgestrekte, moeilijk bereikbare gebieden: ook dat is Kenia.

Amref Flying Doctors is in Kenia actief met gezondheidsprojecten op maat.

Snel groeiende bevolking

Kenia heeft een jonge bevolking die snel groeit. Het land heeft nu 44 miljoen inwoners (31 miljoen in 2000). De gezondheidszorg, die toch al niet van hoge kwaliteit was, groeit echter niet mee. Dat leidt tot hoge ziekte- en sterftecijfers.

Aids eist hoge tol

De aidsepidemie neemt er nog steeds toe, en vooral veel jonge mensen raken besmet met hiv. In Kenia overlijden jaarlijks 36.000 mensen aan een aids-gerelateerde doodsoorzaak. Er leven nog eens 1,6 miljoen mensen leven met hiv. Jaarlijks raken er nog altijd 78.000 mensen besmet met hiv. Hierdoor is een hele generatie aangetast, en er is een gat geslagen in de beroepsbevolking, ook onder het medisch personeel. De gemiddelde levensverwachting is dan ook 61 jaar.

Daarnaast eisen malaria, tuberculose, luchtweginfecties, diarree en ondervoeding hun tol. Vooral jonge kinderen van onder de vijf jaar en zwangere vrouwen hebben weinig weerstand. Onder deze groepen is het sterftecijfer dan ook het hoogst.

Betere gezondheid, minder armoede

In Kenia leeft meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens, zowel in de steden als op het platteland. Amref ziet een direct verband tussen armoede en een slechte gezondheidszorg. Minder ziekte betekent immers minder ziektekosten en meer kans om via een opleiding, beter werk of een eigen bedrijfje aan de armoede te ontsnappen. En minder armoede betekent: betere leefomstandigheden en meer toegang tot informatie en zorg.

Amref Flying Doctors zet zich in Kenia dan ook al sinds 1957 in voor juist die meest kwetsbare bevolkingsgroepen, met speciale aandacht voor jonge vrouwen. Daarbij werken we bijvoorbeeld aan de opleiding van medisch personeel op alle niveaus en aan preventie van ziektes.