Malawi

Malawi is een van de armste landen in Sub-Sahara Afrika. De snelle bevolkingsgroei, toenemende druk op landbouwgronden en de aidsepidemie vormen grote problemen voor het land. Ook kampt Malawi met een hoog aantal tienerzwangerschappen en kindhuwelijken.

1 op de 4 meisjes maakt opleiding niet af

Malawi heeft een van de hoogste aantallen kindhuwelijken ter wereld. Naast schadelijke culturele gebruiken zijn tienerzwangerschappen een van de belangrijkste oorzaken van kindhuwelijken. Bijna de helft van de meisjes trouwt voordat zij 18 jaar zijn en 1 op de 4 meisjes maakt hun opleiding niet af omdat ze zwanger raken. Het aantal tienerzwangerschappen blijft hoog vanwege een groot tekort aan voorbehoedsmiddelen. Ook hebben zowel jongens als meisjes al op jonge leeftijd seksueel contact terwijl zij vaak geen seksuele voorlichting krijgen, of toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen. 

Een jonge bevolking

Een groot deel van de bevolking bestaat uit jongeren: 1 op de 3 mensen in Malawi is tussen de 10 en 24 jaar. Er is een grote behoefte aan gezondheidszorg voor jongeren. Tot nu toe is het verlenen van seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor jongeren vooral gericht op het voorkomen en bestrijden van HIV/Aids. Er is weinig aandacht voor het terugdringen van het aantal tienerzwangerschappen en het stoppen van kindhuwelijken.  

Wat doet Amref

Amref Flying Doctors zet zich in om tienerzwangerschappen en kindhuwelijken te stoppen. Dit doen we onder andere door de toegang van seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten voor adolescente jongens en meisjes te verbeteren en door in gesprek te gaan met gemeenschappen om tienerzwangerschappen en kindhuwelijken in de toekomst te voorkomen. 

Dit is belangrijk omdat meisjes die op latere leeftijd trouwen en zwanger worden meer kans hebben op gezond te blijven, hun opleiding af te maken en een beter leven op te bouwen voor zichzelf en hun families.