Amref Flying Doctors werkt in Oeganda aan gezondheidsprojecten, o.m. door het trainen en bijscholen van medisch personeel.

Oeganda

Oeganda zet belangrijke stappen naar een betere gezondheid voor de bevolking, samen met organisaties als Amref Flying Doctors.

Investeren in gezondheid

Oeganda is een land waar veel problemen actief worden aangepakt. Zo gaat het merendeel van de kinderen er naar school, en heeft de regering programma’s ingesteld om het onderwijs te verbeteren. Ook wordt er geïnvesteerd in meer faciliteiten voor gezondheidszorg op districtsniveau. Nu woont 72% van de bevolking in Oeganda op maximaal vijf kilometer afstand van medische zorg zoals een gezondheidspost, een hospitaal of een ziekenhuis, terwijl dat in 2005 nog 48% was. Geen geringe prestatie voor een land dat tot de armste ter wereld behoort.

Er moet nog veel gebeuren

Amref Flying Doctors werkt intensief mee aan een betere gezondheidszorg, want er moet nog het nodige gebeuren. Zo zijn er onder de bevolking van 27,4 miljoen nog heel veel mensen die het zonder doktershulp moeten stellen. Simpelweg omdat de dichtstbijzijnde medische post nog te ver weg is, of omdat ze te arm zijn om de kosten voor medicijnen te betalen. En er is een voortdurend tekort aan gekwalificeerd medisch personeel. En hoewel het conflict met het Verzetsleger van de Heer in het Noorden inmiddels afgelopen is, is de infrastructuur nog niet op orde. Dat maakt het lastig om een duurzaam gezondheidssysteem op te bouwen.

Zorg voor mensen met hiv

Oeganda was bij de bestrijding van de aidsepidemie eind jaren negentig een voorbeeld voor andere Afirkaanse landen, met een dalend aantal nieuwe hiv-gevallen. Nieuwe gegevens wijzen er echter op dat de epidemie nu niet verder meer afneemt, maar stabiel blijft. Dat betekent dat er nog steeds op uitgebreide schaal projecten voor zorg en preventie nodig zijn. Amref speelt daar in haar activiteiten op in. Ook besteden we veel aandacht aan specifieke zorg voor moeders en kinderen en hebben we bewustwordingsprogramma’s gericht op jongeren.