Projecten

Amref Flying Doctors richt zich in haar projecten op de opleiding van lokale mensen en op de bestrijding van ziektes door voorlichting en onderzoek.

Hoewel Oeganda een land in ontwikkeling is, leven nog erg veel mensen onder de armoedegrens. Vooral de bewoners in meer afgelegen gebieden. Daar zijn vaak weinig voorzieningen. Gek genoeg valt dat...

In Kilindi, een afgelegen gebied in Tanzania, lijden vrouwen en meisjes onder een groot gebrek aan veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Ook meisjesbesnijdenis komt hier veel...

Een gebrek aan drinkwater, slechte riolering en overal afval. Wonen in een sloppenwijk levert onhygiënische situaties op – wat vaak weer resulteert in gezondheidsproblemen. En de bewoners hebben het...

Wij zien een wereld waarin Theresa, uit de sloppenwijken van Nairobi, zich geen zorgen meer maakt over de gezondheid van haar kinderen. Waarin ze weet dat ze naar de kliniek van haar keuze kan gaan,...

Met de Masai in Kenia en Tanzania strijdt Amref Flying Doctors tegen meisjesbesnijdenis. Door een alternatief ritueel worden meisjes op een gezonde manier vrouw. 

De Flying Doctors van Amref vliegen naar afgelegen gebieden om medische zorg te verlenen en lokale zorgverleners op te leiden.

In Tanzania zet Amref in op voorlichting over en behandeling van fistels, een veel voorkomend probleem van moeders na een bevalling. Volgens schattingen van de Verenigde Naties leven wereldwijd 2...

In Samburu, Kenia, traint Amref Flying Doctors lokale zorgverleners om de gezondheidszorg voor moeders en kinderen te verbeteren.

In Zuid-Soedan zijn nauwelijks artsen. Wie ziek wordt, staat er vaak alleen voor. Amref Flying Doctors leidt samen met een opleidingsziekenhuis meer artsen op.

In Kajiado, Kenia, zorgt Amref Flying Doctors voor een betere toegang tot duurzaam schoon (drink)water en minder water-, sanitatie- en hygiënegerelateerde ziekten.

In Oeganda werkt Amref Flying Doctors aan het verbeteren van de sanitaire voorzieningen voor vrouwen en kinderen.

Door leningen te verstrekken voor het bouwen van toiletten gaan we in Kenia water-en sanitatiegerelateerde ziekten zoals diarree tegen.

In Kenia, Oeganda en Malawi gaan we moedersterfte tegen door het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg, gezinsplanning en het behandelen van fistula.

Samen met dance4life en de ICCO Cooperation voert Amref dit programma uit in vier regio’s van Ethiopië. Het programma heeft als doel om jongeren in staat te stellen veilige keuzes te maken op het...

Amref Flying Doctors leidt medische zorgverleners op om moedersterfte tegen te gaan in Tanzania, Kenia en Zuid-Soedan.

Binnen de SRHR alliance combineren vijf sterke en ervaren Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en hun zuidelijke partnerorganisaties hun kennis over seksuele en reproductieve...

Amref Flying Doctors verbetert in Oeganda de kennis over seksualiteit en zwangerschap en de toegang tot gezondheidscentra onder jongeren en moeders.

In Kenia traint Amref lokale vrijwilligers om de gezondheidssituatie in hun gemeenschap in kaart te brengen en mensen door te verwijzen naar gezondheidsklinieken.

mLearning biedt verpleeg- en verloskundigen in Kenia, Oeganda en Tanzania de kans om zich via hun mobiele telefoon professioneel te ontwikkelen. In veel Afrikaanse landen is een nijpend tekort aan...

In Limpopo, Zuid-Afrika werkt Amref aan het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen.

In de sloppenwijk van Addis Ababa, Ethiopië, zorgen we voor veilig water en goede gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen.