In Tanzania is Amref Flying Doctors een programma gestart dat de gezondheid van moeders en kinderen verbetert. We gaan uit van de kracht van de mensen zelf.

Afrikaanse moeders, baby’s en kinderen eerst!

Amref Flying Doctors leidt medische zorgverleners op om moedersterfte tegen te gaan in Tanzania, Kenia en Zuid-Soedan.

Een belangrijk millenniumdoel voor 2015 is het verminderen van de sterfte onder moeders en het drastisch terugbrengen van kindersterfte. In veel landen wordt er op dat gebied vooruitgang geboekt, maar in de Afrikaanse gebieden onder de Sahara moet voor 2015 nog heel veel gebeuren. In Tanzania gaat het weliswaar over het algemeen beter met de gezondheid van kinderen, maar de zorg voor hun moeders is nog erg gebrekkig. Ook is in de districten Mtwara en Tandahimba nog steeds twee keer zo hoog als het nationaal gemiddelde. Verder wordt slechts 34% van de bevallingen begeleid door opgeleid medisch personeel.

Zo is in Kenia in het afgelegen district Lamu de sterfte onder moeders maar liefst 1 per 100 bevallingen. (Ter vergelijking: in Noord-Europa is dat 1 per 30.000.) Lamu is een van de armste gebieden van Kenia, waar meer dan 60% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Terwijl in de dichtbevolkte districten en rondom steden de gezondheidszorg vaak redelijk toegankelijk is, is dat in afgelegen gebieden meestal heel anders. Daarom richten wij ons met name op die gebieden

In Zuid-Soedan bestaat door een langdurig conflict nauwelijks een infrastructuur voor gezondheidszorg. Bij slechts 5% van alle bevallingen is gekwalificeerde medische zorg beschikbaar, met alle gevolgen van dien. Het district Terekeka heeft zelfs geen ziekenhuis, er zijn alleen twee gezondheidscentra voor een bevolking van bijna 175.000 mensen.

Amref Flying doctors leidt medisch personeel op

In Tanzania, Kenia en Zuid-Soedan is Amref Flying Doctors daarom een programma gestart dat de gezondheid van moeders en jonge kinderen verbetert. We gaan daarbij uit van de kracht van de mensen zelf. Op verschillende manieren zorgen we ervoor dat de bestaande infrastructuur voor de gezondheidszorg versterkt en uitgebreid wordt.

  • We leiden lokale mensen op. Zij verlenen eenvoudige medische zorg, geven gezondheidsvoorlichting en verwijzen door als dat nodig is;
  • We scholen medische zorgverleners bij en we ondersteunen de lokale autoriteiten - zodat ook zij beter in staat zijn om hun verantwoording te nemen;
  • We verbeteren de technische vaardigheden van verloskundigen en verpleegkundigen met betrekking tot de gezondheid van moeders en kinderen.

Resultaten

  • Het aantal vrouwen dat prenatale bezoeken aflegt, is gestegen van 36 naar bijna 60% in Tanzania en 67% in Kenia. In Zuid-Soedan steeg het percentage van 18 naar 49.
  • Het aantal begeleide bevallingen is toegenomen van rond de 50% naar 60% in Kenia en 70% in Tanzania. In Zuid-Soedan steeg het percentage van 8 tot 17,4; een indicatie van de nog steeds precaire gezondheidszorg in dat onrustige land.

Project in het kort

Gebied: Kenia, Tanzania en Zuid-Soedan
Financiering vanuit Amref in Nederland:
€ 4.200.000. 
Aandachtsgebieden:
Moedersterfte (Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten)
Gesteund door:
Europese Unie en CZ Foundation