In Tanzania zorgt Amref Flying Doctors voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, zodat moeders en meisjes gezond blijven.

Een gezonde toekomst voor meisjes in Kilindi

In Kilindi, een afgelegen gebied in Tanzania, lijden vrouwen en meisjes onder een groot gebrek aan veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Ook meisjesbesnijdenis komt hier veel voor onder de rondtrekkende Masai. Dit driejarige programma heeft daarom als doel om de seksuele en reproductieve gezondheid van meisjes en vrouwen in dit gebied significant te verbeteren. We zorgen voor veilig drinkwater en goed sanitair en combineren dit met voorlichting over hygiëne en de gevaren van meisjesbesnijdenis.

Meisjes en vrouwen besteden in dit district vaak nog vele uren per dag aan het halen van water. Dat betekent dat ze in de tijd die ze hieraan besteden, niet naar hun werk of school kunnen. Daarnaast zorgen de lange afstanden die ze moeten afleggen om - vaak vervuild - water te halen voor veel gezondheidsproblemen. Zo kan vervuild drinkwater en een slechte hygiëne bij zwangere vrouwen leiden tot hepatitis, een laag geboortegewicht en een vertraagde groei van het kind. Op de scholen in dit gebied zijn geen - of zeer onhygiënische - sanitaire voorzieningen voorhanden. Meisjes verzuimen hierdoor vaak van school in de periode dat ze menstrueren. Maar al te vaak zorgt dit verzuim ervoor dat meisjes uiteindelijk helemaal niet meer naar school gaan.

Door de bouw van waterpompen, regenwateropvangsystemen en toiletgebouwen zal het leven van meisjes en vrouwen in dit gebied de komende jaren significant verbeteren.

Een aantal belangrijke activiteiten uit het programma:

 • Het vergroten van de toegang tot veilig drinkwater door het bouwen van waterpompen, regenwateropvangsystemen en toiletgebouwen bij scholen en gezondheidsklinieken.
 • Het trainen van watercomités in management en onderhoud.
 • Het promoten van een goede hygiëne, thuis en op school.
 • Het afschaffen van meisjesbesnijdenis door het voorlichten van meisjes, moeders, morans, stamoudsten, traditionele vroedvrouwen en leiders over de gevaren van besnijdenis.  
 • Het ondersteunen van de gemeenschappen bij het organiseren van alternatieve rituelen voor meisjesbesnijdenis. 
 • Het trainen van traditionele vroedvrouwen (degenen die de besnijdenis uitvoeren) op het gebied van ondernemerschap door ze te koppelen aan microfinancieringsgroepen en ondersteuning te bieden met een ‘start-up’ fonds.
 • Het trainen van zorgverleners en peer educators op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheidszorg en de gevaren van meisjesbesnijdenis. 

Verwachte resultaten:

 • Verbeterde toegang tot goede sanitaire voorzieningen, thuis en in scholen. 
 • Minder ziekten veroorzaakt door vervuild water door betere toegang tot veilig water en betrouwbare sanitaire voorzieningen. 
 • Meer kennis over hoe ziekten veroorzaakt door vervuild water zijn te voorkomen.
 • Minder meisjes die besnijdenis moeten ondergaan en noodgedwongen moeten stoppen met school. 

Project in het kort:

Gebieden: Kilindi in Tanzania
Periode: 2016-2018
Financiering vanuit Amref in Nederland: € 900.000
Aandachtsgebied: Moedersterfte (seksuele en reproductieve gezondheid en rechten; water, sanitatie en hygiëne)
Gesteund door: VvAA, RAI Amsterdam