In de sloppenwijken van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, is gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen bijna niet beschikbaar.

Gezond leven in de sloppenwijk van Ethiopië

In de sloppenwijk van Addis Ababa, Ethiopië, zorgen we voor veilig water en goede gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen. 

In de sloppenwijken van Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië, is gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen bijna niet beschikbaar. Er is te weinig kennis, medicatie, apparatuur en menskracht. Behalve de gebrekkige beschikbaarheid is er ook een gebrek aan kennis over goede gezondheidszorg. Veel vrouwen en meisjes weten bijvoorbeeld niet hoe ze kunnen voorkomen dat hun kinderen ziek worden en welke maatregelen ze kunnen nemen in en om het huis om de verspreiding van ziektes te voorkomen.

Daarnaast is seksueel misbruik bij meisjes en vrouwen in Addis Ababa een veelvoorkomend probleem. Maar liefst 66,6% van de meisjes hebben een vorm van seksueel misbruik ondervonden. Ook hebben maar weinig mensen toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen zoals een toilet.

Veilig water en betere gezondheidszorg

Het project heeft als doel om het aantal sterfgevallen van vrouwen en kinderen te verminderen in de sloppenwijk van Addis Ababa. Zo wordt de lokale bevolking geholpen om duurzame bronnen voor schoon drinkwater en toiletten te ontwikkelen voor vrouwen en kinderen en wordt de toegang tot gezondheidszorg verbeterd.

  • We trainen lokale gezondheidswerkers over moeder- en kindzorg.
  • We organiseren vaardigheidstraining voor meisjes gericht op het voorkomen van seksueel geweld.
  • We trainen lokale overheid over onderwerpen zoals planning van juiste medicatie aanvoer en het evalueren van programma’s en gezondheidsposten.
  • We ondersteunen bij de bouw van waterpunten en toiletten in de sloppenwijk en trainen 8 watercomités in het beheer hiervan.
  • We geven gezondheidsvoorlichting over hygiëne en sanitatie op 8 scholen.
  • Twee gezondheidscentra zullen worden uitgerust met essentiële geneesmiddelen en apparatuur

Resultaten in 2015

  • De lokale capaciteit is versterkt om behaalde resultaten op het gebied van preventieve gezondheidszorg te verduurzamen.
  • Nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, scholen en overheden heeft ervoor gezorgd dat jongeren en vrouwen een groter bewustzijn hebben over hun gezondheid en een inkomen kunnen generen met het onderhouden van publieke douches en toiletten, afvalverzameling en bijvoorbeeld de promotie van maandverband voor schoolgaande meisjes.
  • In totaal zijn 370 mensen, met name vrouwelijk gezondheidspersoneel, lokale ambtenaren, watercomités, docenten en studenten getraind, waarmee in totaal 16.446 mensen zijn bereikt met actuele informatie en technische ondersteuning.
  • Ook zijn de laatste geplande publieke douches en faciliteiten overgedragen aan scholen en de gemeenschap.

In totaal zullen aan het eind van het project 13.000 kinderen, meisjes en vrouwen profiteren van de verbeterde kennis over onderwerpen zoals preventie en behandeling van (kinder-)ziektes. De totale bevolking (ruim 69.000 mensen) in de sloppenwijk van Addis Ababa profiteert van een betere toegang tot veilig water en betere gezondheidszorg.

Project in het kort

Gebieden: Sloppenwijk van Addis Ababa in Ethiopië
Periode: 2013-2016
Financiering vanuit Amref in Nederland:
€ 450.000
Aandachtgebied:
Moeder- en kindersterfte (Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten)