In Tanzania zet Amref Flying Doctors in op voorlichting over en behandeling van fistels, een veel voorkomend probleem van moeders na een bevalling.

Gezonde moeders zonder fistels

In Tanzania zet Amref in op voorlichting over en behandeling van fistels, een veel voorkomend probleem van moeders na een bevalling.

Volgens schattingen van de Verenigde Naties leven wereldwijd 2 tot 3,5 miljoen vrouwen en meisjes met (obstetrische) fistels. Fistels zijn abnormale openingen tussen de vagina en blaas en/of endeldarm waardoor een vrouw continu last heeft van urine- of ontlastingverlies. Fistels ontstaan vaak tijdens langdurige en bemoeilijkte bevallingen.

Veel vrouwen die lijden aan fistels worden verlaten door hun echtgenoot en familie, met als gevolg dat ze in armoede leven. Geschat wordt dat er in Tanzania elk jaar ongeveer 2.000 nieuwe fistelgevallen bijkomen.

De strijd aan met fistels

Voortbouwend op het Nationale Fistel Programma (NFP), gaat Amref in Tanzania de komende 4 jaar de strijd aan op het gebied van (obstetrische) fistels. Amref doet dit in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk, verschillende ziekenhuizen, beroepsverenigingen, andere organisaties en de media. De nadruk ligt hierbij op preventie, correctieve chirurgie en sociale re-integratie van vrouwen die een fistelbehandeling ondergaan hebben.

De belangrijkste activiteiten van het programma zijn:

  • Vrouwen met fistels en andere betrokkenen voorlichten over de mogelijkheden op het gebied van de behandeling en genezing van fistels.
  • Ondersteuning bieden aan zeven geselecteerde ziekenhuizen. Het gaat daarbij om het waarborgen van kwaliteit op het gebied van fistel herstelbehandelingen en de doorverwijzing van gecompliceerde gevallen.
  • De sociale re-integratieprogramma’s voor vrouwen na afloop van hun fistelbehandeling ondersteunen en bevorderen in het Lake-gebied in Tanzania.
  • Door middel van onderzoek documentatie verzamelen en bewijs genereren, om zo belangenbehartiging en volgende moeder- en kindgezondheidsprogramma’s te ondersteunen.

Resultaten tot nu toe

  • Er zijn 418 fisteloperaties in 7 ziekenhuizen uitgevoerd. Dat aantal loopt voor op de planning: door voorlichting via community media en radio programma’s zijn steeds meer bewoners bekend met wat obstetrische fistula’s nu precies zijn. Hierdoor worden vrouwen beter en tijdig doorverwezen.
  • Na de selectie van  basisorganisaties waarmee we  samenwerken om psychosociale nazorg te verlenen aan de geopereerde vrouwen is er een start gemaakt met het trainen van vrijwilligers die bijdragen aan de reïntegratie van vrouwen in hun samenleving.
  • Amref in Tanzania is lid geworden van het Technical Working Committee for Safe Motherhood Initiative van het ministerie van Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk. Dit biedt de kans om de preventie en behandeling van vaginale fistels steviger op de nationale agenda te krijgen.
  • Er is een arts opgeleid in Ethiopië bij een expert ziekenhuis. Deze arts  kan nu ook gecompliceerde ingrepen doen in Tanzania en zijn kennis overdragen aan andere artsen in Tanzania. 10 gezondheidsmedewerkers en 5 verpleegkundigen  zijn getraind.

Aan het eind van het project profiteren meer dan 600 vrouwen met fistels rechtstreeks door chirurgische ingrepen. Daarnaast profiteren nog eens ongeveer 200.000 vrouwen van het trainingmateriaal, de waarschuwingsboodschappen van de gezondheidsmedewerkers en door de televisie- en radiospotjes.

Project in het kort

Gebieden: Tanzania
Periode: 2014-2017
Financiering vanuit Amref in Nederland:
€ 1.000.000
Aandachtgebied:
Fistels (seksuele en reproductieve gezondheid en rechten)