Gezonde start voor moeder en kind in Noord-Oeganda

Hoewel Oeganda een land in ontwikkeling is, leven nog erg veel mensen onder de armoedegrens. Vooral de bewoners in meer afgelegen gebieden. Daar zijn vaak weinig voorzieningen. Gek genoeg valt dat in het Noorden, in het Amuru-district, nog redelijk mee. Sterker, daar zijn diverse ziekenhuizen. En toch is de moeder- en kindsterfte in die regio nog steeds erg groot. Wat zit er dan achter? 

Waaraan overlijden vrouwen en kinderen?

De vrouwen in Amuru bevallen bijna altijd onbegeleid. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Doen zich voor of tijdens de bevalling bloedingen voor, dan zijn die niet meer te stelpen. Daarnaast overlijden veel (aanstaande) moeders aan zwangerschapsstuipen en bloedvergiftigingen. Bij pasgeborenen zijn de voornaamste doodsoorzaken verstikking tijdens de bevalling, infecties en onderkoeling. Ook de pre- en postnatale zorg blijft er ver achter.

Blijft de vraag waarom de vrouwen in Amuru ervoor kiezen om thuis te bevallen, met misschien alleen hun moeder of traditionele vroedvrouw in de buurt. En waarom er zoveel baby’s infecties oplopen. Dat heeft met drie dingen te maken: 

  • de toestand in de klinieken (slechts 5% van de klinieken beschikt over veilig stromend water) 
  • het veel te lage aantal goed opgeleide verloskundigen en gezondheidswerkers,
  • de faciliteiten in de omliggende dorpen (33% van de bevolking heeft geen toegang tot schoon water)

Amref Flying Doctors wil de sterftecijfers onder moeders en baby’s in Amuru fors terugdringen. Dat doen we door kraamafdelingen te renoveren en klinieken te helpen aan schoon water, verloskundigen en gezondheidswerkers op te leiden, én het water- en kennistekort in de dorpen aan te pakken - duurzaam. Met dit project gaan we maar liefst 37.000 vrouwen, 37.700 kinderen en 83.000 dorpsgenoten bereiken. 
Wat gaan we doen?  

Download het uitgebreide projectvoorstel over de renovatie van klinieken in Amuru, Oeganda.

Huidige situatie sanitaire voorzieningen

Goede voorzieningen in de klinieken

Door de kraamafdelingen in 6 klinieken in Amuru te renoveren volgens de standaard van het Oegandese Ministerie van Gezondheid, zullen zwangere vrouwen al veel sneller kiezen voor bevallen in het ziekenhuis. We gaan in de klinieken ook stromend waterfaciliteiten, fatsoenlijke toiletblokken en wasruimtes waar vrouwen zich voor en na de bevalling kunnen wassen aanleggen. En we zorgen voor in totaal 360 sets essentiële hygiënemiddelen, variërend van schoonmaakartikelen tot desinfecteringsproducten. 

Goed opgeleide zorgprofessionals

Per kliniek trainen we vier verloskundigen (24 in totaal dus) in het veilig en hygiënisch begeleiden van bevallingen. Onderdeel van hun opleiding is ook het voorkomen, herkennen en behandelen van infecties bij moeder en kind. Daarnaast leiden we hen op in het verzorgen van zwangere vrouwen en baby’s. 

Goede voorzieningen op dorpsniveau

De klinieken worden bezocht door bewoners van 27 dorpen. Daar leggen we vijf nieuwe waterpunten aan en repareren we vijf bestaande. Bovendien leren we 27 jongeren (één per dorp) hoe zij zelf latrines kunnen bouwen tegen lage kosten. Natuurlijk moeten de bewoners ook weten hoe ze hun nieuwe of herstelde watervoorzieningen duurzaam kunnen onderhouden. Ook leiden we per dorp drie gezondheidstrainers op (81 in totaal). Zij wijzen hun mededorpsbewoners op het grote belang van een hygiënische leefwijze, en gaan de vrouwen voorlichten over pre-, post- en perinatale zorg op basisniveau. 

Project in het kort:

Gebieden: Amuru-district in Oeganda

Periode: 2017-2021

Financiering vanuit Amref in Nederland: € 1.000.000

Aandachtsgebied: Moeder- en kindsterfte