Amref Flying Doctors werkt aan een gezonde start voor moeders en kinderen in Kenia. We trainen vroedvrouwen op het gebied van veilig moederschap.

Gezonde start voor moeders en kinderen

In Samburu, Kenia, traint Amref Flying Doctors lokale zorgverleners om de gezondheidszorg voor moeders en kinderen te verbeteren.

Het afgelegen Samburu-district in Kenia wordt geteisterd door droogte, conflict en schaarste aan voedsel. Maar liefst 70% van de bevolking in Samburu leeft onder de armoedegrens. Het afgelegen Samburu-district in Kenia wordt geteisterd door droogte, conflict en schaarste aan voedsel. De daar rondtrekkende nomadische gemeenschappen vertrouwen voornamelijk op hun eigen traditionele gezondheidssysteem, wat vaak leidt tot een vertraging in het zoeken naar medische zorg in het geval van nood of ziekte. De moedersterfte in dit gebied is twee keer zo hoog als in de rest van Kenia, 1 op de 100 vrouwen overleeft de bevalling niet. En bijna 15% van de kinderen sterft voor het vijfde levensjaar.

Doel voor moeders en kinderen

We willen de samenwerking tussen het traditionele en formele gezondheidssysteem in Samburu versterken.

  • Meer gezondheidscentra en klinieken voor het leveren van goede diensten en zorg voor moeder en kind;
  • Meer kennis en begrip van de rechten en gezondheid van moeders en kinderen onder de bevolking in Samburu;
  • Meer goed opgeleid personeel en verbeterd management waardoor de kwaliteit van diensten voor moeders en kinderen toenemen.

Het resultaat komt direct ten goede aan 45.000 vrouwen en 25.000 kinderen onder de 5 jaar in Samburu. Indirect bereikt de verbeterde moeder- en kindzorg en het ontwikkelde gezondheidssysteem 224.000 inwoners in Samburu.

Resultaten tot nu toe

  • Er zijn 100 lokale gezondheidswerkers geselecteerd en getraind en 12 medische zorgverleners zijn getraind op het gebied van gezondheid voor moeder en kind;
  • 28 leden van District Health Management Teams en 48 leden van Community Health Committees zijn getraind op het gebied van management en bestuur en hun rol binnen moeder- en kindzorg;
  • 3.000 muskietennetten zijn verspreid onder  de meest kwetsbaren van de gemeenschap, in het bijzonder kinderen onder de vijf jaar, zwangere vrouwen en zogende moeders;
  • 9 moederclubs zijn versterkt met kennis over rechten en gezondheid van moeders en kinderen, zoals informatie over meisjesbesnijdenis, professionele verloskundige hulp en borstvoeding. Hiermee zijn 268 vrouwen bereikt. Door deze bewustwording is er een duidelijke toename te zien in het gebruik maken van de diensten in de gezondheidsklinieken: vaccinatie van kinderen is met 8,7% gestegen en het aantal zwangere vrouwen dat een gezondheidskliniek bezocht is gestegen van 435 naar 606.
  • We hebben diverse groepen jongeren die niet meer naar school gaan getraind over seksuele en reproductieve thema’s (veilige seks, SOA’s, besnijdenis, anticonceptiemethoden, tienerzwangerschappen, zorg na abortus etc). In totaal waren dat 27.400 mensen.
  • Positief: de morans (jonge Samburu-mannen) – normaal gesproken een moeilijk bereikbare groep – vroegen na de bijeenkomst direct om condooms. Dit is opmerkelijk omdat morans nog geen (moderne) anticonceptiemiddelen gebruiken. Een deel van de bevolking uit dit rurale gebied voelt zich echter nog ongemakkelijk bij een openlijke bespreking van SRGR.
  • Er is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Het percentage vrouwen dat tenminste vier prenatale consulten heeft is gestegen naar 56% (was 51,9%). Het percentage vrouwen dat in een kliniek bevalt is gestegen naar 35,6% (was 32%).

Project in het kort

Gebied: Samburu in Kenia
Periode:
2011-2015
Financiering vanuit Amref in Nederland:
€ 1.350.000
Aandachtsgebieden:
Moedersterfte (Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten)
Gesteund door:
Europese Unie en de Amref Business Club