Het is het langstlopende programma van Amref Flying Doctors sinds 1957: medische zorg in afgelegen gebieden.

Medische zorg en training in afgelegen gebieden

De Flying Doctors van Amref vliegen naar afgelegen gebieden om medische zorg te verlenen en lokale zorgverleners op te leiden.

Amref is in 1957 opgericht als hulporganisatie die medische vluchten uitvoerde naar afgelegen gebieden in Afrika: de Flying Doctors. Ook nu vinden dergelijke vluchten nog plaats, meer dan 150 per jaar.

Kennis delen

In alle landen waar Amref Flying Doctors actief is, zijn gebieden die slecht toegankelijk zijn. Amref zet hier zo veel mogelijk lokale gezondheidsposten voor eenvoudige medische zorg op. Maar voor meer gecompliceerde zaken, zoals hersteloperaties bij hazenlippen, leprapatiënten, oogoperaties, of operaties van fistels bij vrouwen na een zware bevalling, zijn er medische vluchten.

Er is een poule van 300 Afrikaanse specialisten, die samen 23 veel voorkomende specialismen vertegenwoordigen. Artsen en verpleegkundigen worden met een Amref-vliegtuig ter plaatse gebracht en voeren daar de operaties uit. De zorg is voor het grootste deel gericht op kwetsbare groepen, waaronder vrouwen, kinderen en gehandicapten. Tijdens de bezoeken trainen de specialisten de lokale medici, zodat de zorg door kan gaan - ook als de flying doctors weer vertrokken zijn.

Wat doet Amref Flying doctors?

  • We bieden medische en technische ondersteuning aan ziekenhuizen in afgelegen gebieden, verspreid over zeven landen in Oost-Afrika. Gemiddeld wordt een ziekenhuis 2 tot 6 keer per jaar bezocht;
  • We zorgen voor bijscholing van chirurgen en andere specialisten, gezondheidswerkers, verpleegkundigen en laboratoriumpersoneel;
  • We leveren directe patiëntenzorg;
  • We leveren materiaal voor operatiekamers en laboratoria.

Resultaten in 2015

  • In zijn geheel heeft dit programma dit jaar minder fondsen aangetrokken dan voorheen. Dat komt mede doordat er vanuit Zuid-Europese Amref-kantoren minder geld beschikbaar was. De bijdrage vanuit Nederland is echter gelijk gebleven en voornamelijk in Oeganda en Tanzania besteed. Nederlandse fondsen worden per 2016 ook in Kenia besteed. 
  • Binnen ons langstlopende project brachten de flying doctors 192 bezoeken aan 75 ziekenhuizen. Ze gaven 22.299 consulten en voerden 4.389 operaties uit. Daarbij leidden de artsen 1.638 lokale chirurgen, collega-artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, laboranten en ondersteunend personeel. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van het gebruik van bepaalde 'centres of excellence' en bijvoorbeeld de steun van artsen op afstand.
  • De meest voorkomende operaties waren op het gebied van tandheelkunde (826), algemene chirurgie (589), oogchirurgie (421), reconstructieve chirurgie (251), orthopedische chirurgie (143), en kno-chirurgie (116).

Project in het kort

Gebied: Ethiopië, Kenia, Oeganda, Rwanda, Tanzania, Somalië en Zuid-Soedan
Periode:
doorlopend
Financiering vanuit Amref in Nederland: jaarlijks ongeveer € 300.000
Aandachtsgebieden: Flying Doctors, Meer medische zorgverleners (Capaciteitsversterking)
Gesteund door:
 Eurocross, Stichting Beheer Het Schild, NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum), The Thom Foundation, Kringloopwinkel 'De Spullenwaard', Stichting Benjamin.