In Oeganda werkt Amref Flying Doctors aan het verbeteren van de sanitaire voorzieningen voor vrouwen en kinderen.

Sanitatie is de basis

In Oeganda werkt Amref Flying Doctors aan het verbeteren van de sanitaire voorzieningen voor vrouwen en kinderen.

In stedelijke gebieden in Noord-Oeganda en Kampala neemt de druk op sanitaire voorzieningen toe. Zo worden in Noord-Oeganda na de oorlog de huizen nu weer opgebouwd. Maar op het gebied van water, sanitair en hygiëne blijven de voorzieningen ver achter. Op dit moment hebben te weinig mensen en scholen toegang tot goede sanitaire voorzieningen en is kennis over hygiëne onvoldoende. Als gevolg daarvan zijn veel mensen ziek. Vooral kinderen en vrouwen zijn het slachtoffer van diarree en andere ernstige ziekten.

Versterken van de sanitatie-keten

In dit programma versterken we de capaciteit van de belangrijkste spelers in de sanitatie-keten, waardoor ze hun rol en verantwoordelijkheden beter kunnen nemen, en sanitatie als sector beter georganiseerd is. Dit geldt voor het organiseren en informeren van de lokale bevolking, het trainen en ondersteunen van de lokale overheid, maar ook het aanwakkeren van de private sector die cruciaal is voor onderhoud en aanleg van goede voorzieningen. Juist door de verbintenissen te versterken maken we een impact die ook zonder Amref door zal werken na afloop van het project.

Minder moeder en kindersterfte

Het programma is gericht op betere toegang tot sanitaire voorzieningen, maar draagt ook bij aan het verminderen van moeder- en kindersterfte door het tegengaan van water en hygiëne gerelateerde ziekten onder kwetsbare gemeenschappen in Kampala en Noord-Oeganda.

De belangrijkste activiteiten van het programma zijn:

 • Het bouwen van geschikte sanitaire voorzieningen, handwas faciliteiten en regenwateropvang tanks op scholen en openbare plaatsen. Concreet bouwen we 44 duurzame toiletblokken. Elk blok bestaat uit 5 toiletten. De ontlasting wordt opgevangen in gaten in de grond met wanden van cement. Dankzij de harde cementen wand kunnen de volle gaten gewoon worden leeggemaakt. Dit is het werk van jonge mannen op speciale motoren. De opgezogen ontlasting wordt vervolgens verwerkt tot mest, en de toiletten kunnen weer opnieuw worden gebruikt.
 • Bewustwording creëren over hygiëne en gebruik van sanitaire voorzieningen in de doelgebieden.
 • Ondersteuning bij het generen van inkomsten door hergebruik van het sanitaire afval (o.a. verwerken tot mest).
 • Het versterken (capaciteitsopbouw) van verschillende structuren binnen de sanitaire keten door training op het gebied van o.a. planning, leiderschap en beleidsbeinvloeding (advocacy).
 • Beleidsbeïnvloeding en het stimuleren van netwerken en partnerschappen binnen de districten.

Resultaten tot nu toe

 • Er zijn 57 toiletgebouwen gebouwd. Op scholen heeft Amref aparte toiletten voor jongens en meisjes gebouwd. Toiletten voor jongens worden uitgerust met een urinoir, die van meisjes met een kleedruimte en douche waar de meisjes zich op hun gemak kunnen verschonen of omkleden. Ook zijn toiletten toegankelijk voor schoolpersoneel en is op elk toiletblok minimaal 1 aangepast toilet voor kinderen met een lichamelijke handicap.
 • Er zijn 100 handwasfaciliteiten gerealiseerd. Daarmee kunnen de scholieren en schoolpersoneel na gebruik van het toilet de handen wassen. Zo krijgen ziekten als diarree en tyfus geen kans. Toiletten en handwasfaciliteiten zijn voorzien van informatiemateriaal ter promotie van een goede hygiëne en een gezonde leeromgeving.
 • Er zijn 52 regenwateropvangsystemen op scholen gebouwd en in gebruik genomen. Hierbij wordt regenwater in betonnen tanks opgevangen. Dit water wordt gebruikt voor meerdere handwasfaciliteiten en douches.
 • Er zijn 423 voorlichters opgeleid in de gemeenschap. Deze voorlichters gaan via periodieke bezoeken huishoudens informeren over het belang van handen wassen na toiletgebruik en andere vormen van hygiëne. Ook zijn 68 gezondheidswerkers opgeleid om samen met gemeenschappen plannen ter verbetering van sanitatie en hygiëne te formuleren en voortgang hierop te monitoren. Daarnaast zijn op alle betrokken scholen leraren, school management, gezondheidscomités van leerlingen en meisjes getraind in veilige sanitatie en hygiëne promotie.
 • De aanbouw van water en sanitatie faciliteiten in scholen in Kitgum, Gulu, Pader en Kawempe is grotendeels voltooid. De nadruk komt steeds meer te liggen op het versterken van bewustwording en beheer van faciliteiten, en het versterken van ondernemingskansen voor vrouwen in hergebruik van stedelijk afval.
 • Met dit doel zijn in totaal zijn 1988 leden getraind van technische comités, water comités, school health clubs, vrouwen groepen, onderwijzers en lokale leiders.

Project in het kort

Gebieden: Gulu, Kitgum, Pader (Noord-Oeganda) en Kawempe (Kampala).
Periode:
2013-2017
Financiering: 
€ 3.333.824
Aandachtsgebied:
Water, sanitatie en hygiëne (Gezondheid en milieu)
Gesteund door:
EU