Amref Flying Doctors traint zorgverleners in het verzamelen en analyseren van medische gegevens. Daarnaast leren we ze ook  ziektes te herkennen.

Verder bouwen aan het gezondheidsnetwerk

In Kenia traint Amref lokale vrijwilligers om de gezondheidssituatie in hun gemeenschap in kaart te brengen en mensen door te verwijzen naar gezondheidsklinieken.

De focus van het programma ligt op het trainen van vrijwilligers, verzamelen van gezondheidsgegevens en het ontwikkelen van een doorverwijssysteem. Dagelijks gaan de honderden speciaal opgeleide, gedreven vrijwilligers van Amref op pad. Bij elk huishouden vertellen ze over gezondheidsrisico's en het voorkomen van ziekten. En als dat nodig is, verwijzen ze mensen door naar de dichtstbijzijnde gezondheidspost of kliniek. Tegelijkertijd verzamelen de vrijwilligers systematisch en gestructureerd gegevens. Over gezinssituaties, inkomen, vaccinaties en veel voorkomende ziekten als hiv en malaria. Over geboorte, sterfte, de voedselvoorziening en de kwaliteit van het drinkwater. Kortom: over alle omstandigheden die in dat gebied de gezondheidssituatie beïnvloeden.

 

mHealth 

We maken gebruik van innovatieve methoden, zoals mHealth, om het programma te verbeteren. Via de mobiele telefoon versturen de vrijwilligers de gezondheidsgegevens door en verwerken deze later met speciale computersoftware. De ingevoerde gegevens worden geanalyseerd en op basis daarvan worden actieplannen gemaakt. De vrijwilligers koppelen de resultaten terug naar 'hun' gezinnen en gemeenschappen. Maar nog belangrijker: alle informatie wordt centraal opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor gezondheidsprofessionals in dat specifieke gebied. Zo kunnen zij beter anticiperen op bepaalde gezondheidsrisico's in hun regio en kan in veel gevallen ziekte worden voorkomen. Op de langere termijn kunnen cijfers en gedetailleerde informatie ook helpen bij het beïnvloeden van het landelijke gezondheidsbeleid – en de toewijzing van budgetten.

Minder moeder- en kindsterfte

Het programma ‘Verder bouwen aan het gezondheidsnetwerk’ draagt bij aan verminderde moeder- en kindsterfte in de gekozen projectgebieden in Kenia eind 2015. De strategie van Amref Flying Doctors om dit te bereiken is:

  • Het opleiden van traditionele vroedvrouwen, gezondheidsvrijwilligers en medisch personeel, zoals verloskundigen. 
  • Het opzetten van een doorverwijssysteem van traditionele vroedvrouwen en gezondheidsvrijwilligers naar de gezondheidsfaciliteiten. 
  • Het vergaren van gezondheidsgegevens door de vrijwilligers waardoor het beleid geoptimaliseerd wordt en gemeenschappen inzicht krijgen in de gezondheidsrisico’s van hun eigen gemeenschap.  
  • Effectieve inzet van mobiele technologie voor het vergaren van de gezondheidsgegevens. 
  • Het verbeteren van de kwaliteit van en de toegang tot de gezondheidsfaciliteiten.

Resultaten tot nu toe

  • In totaal bereikte Amref 10.913 mensen met gezondheidsdiensten en werden bijna 700 gezondheidswerkers getraind.
  • We hebben mHealth succesvol geïntroduceerd in Kajiado County.
  • Gezamenlijke activiteiten van het personeel van klinieken en gezondheidswerkers in de gemeenschappen heeft de status van die laatste groep verhoogd en de groep mensen die komt voor medische diensten is gegroeid. Door de bredere beschikbaarheid van goede medische informatie in de gemeenschappen wordt er veel meer over gezondheid(sproblemen) gepraat en ondernemen mensen zelf actie.
  • Het trainen van traditionele vroedvrouwen heeft geleid tot meer vrouwen die in klinieken bevallen. De vroedvrouwen vergezellen zwangere vrouwen naar de klinieken voor prenatale consultaties en bevallingen.

Project in het kort

Gebieden: Oloitokitok en Samia in Kenia
Periode: 2013-2015
Financiering vanuit Amref in Nederland:
€ 761.137
Aandachtgebied:
Meer medische zorgverleners (Capaciteitsversterking), Moedersterfte (Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten)
Gesteund door:
VvAA