Medewerkers

De mensen die bij Amref Flying Doctors werken, hebben bewust gekozen voor een ontwikkelingsorganisatie als werkgever. Zij willen bijdragen aan een betere wereld.

Een compacte organisatie

Bij ons werken 45 mensen (verdeeld over 37,2 formatieplaatsen in 2016). Een deel van hen houdt zich bezig met het beoordelen en controleren van de programma’s die in Afrika worden uitgevoerd. Anderen zijn verantwoordelijk voor communicatie, bedrijfsvoering, fondsenwerving en partnerships met bedrijven. Vrijwilligers en stagiairs ondersteunen ons op kantoor en bij evenementen.

Meer weten over bij ons werken of vrijwilliger worden? Kijk dan bij:

Leden van het managementteam

Patricia Vermeulen, CEO

Patricia Vermeulen is sinds 2015 directeur van Amref Flying Doctors. Patricia (1975) beschikt over ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als de charitatieve sector.

“Het is mijn persoonlijke missie en ambitie om mijn steentje bij te dragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de meest kwetsbaren, beetje bij beetje, elke dag weer.” Lees meer over onze directeur Patricia Vermeulen.

Pieter Cornelissen, CFO

Sinds 2018 versterkt Pieter Cornelissen (1972) ons team als CFO. Zijn werkervaring ligt op het gebied van bedrijfseconomie en bedrijfsvoering in maatschappelijk georiënteerde organisaties – zoals Amref Flying Doctors.

“Amref Flying Doctors werkt aan duurzame verandering en oplossingen, gebruikmakend van de kracht van Afrika. Die ambitie geeft energie en maakt mijn werk uitdagend en zeer gevarieerd.”

Stijn Wopereis, Head of Fundraising & Partnerships

Stijn Wopereis (1977) is sinds 2018 bij ons in dienst als Hoofd Fondsenwerving & Partnerships. Nadat hij eerder werkte in Zuid-Afrika en Malawi, heeft hij de afgelopen zeven jaar voor het Wereld Natuur Fonds gewerkt. Daar was hij verantwoordelijk voor de inkomsten van bedrijven, vermogende particulieren, stichtingen en nalatenschappen.

"Ons streven naar een betere gezondheid voor alle Afrikanen vanuit Afrika zelf, door middel van bewustwording, donaties en innovatieve partnerships, is wat me enorm aanspreekt. En met de steun van meer dan 100.000 donateurs, bedrijven, onze overheid en andere partners maken wij dagelijks het verschil."

Dirkje Jansen, Head of Programmes

Dirkje Jansen is sinds 2007 bij ons werkzaam. Dirkje (1982) heeft ruime ervaring in het managen van projecten en samenwerkingen die zich richten op sociale impact. Ze heeft altijd een passie en interesse gehad voor het verbeteren van gezondheid in Afrika en is trots daar in haar werk bij Amref Flying Doctors aan bij te mogen dragen: 

"Afrika is een prachtig dynamisch continent dat met sprongen vooruit gaat. Dat wij daar samen met onze donateurs en donoren een belangrijke bijdrage aan leveren, en ik vanuit mijn rol mag staan voor de kwaliteit van onze lopende en nieuwe programma’s, maakt me trots. Ik zie de omstandigheden voor jonge vrouwen in Afrika verbeteren dankzij de inzet van al die veerkrachtige collega’s, onze partners en de gemeenschappen zelf."