Raad van Toezicht

Amref Flying Doctors vindt het belangrijk dat de Raad van Toezicht toeziet op de activiteiten van de organisatie. Dat toezicht is in handen van de betrokken leden van de Raad.

Bas Maasen (1961) is sinds 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht van Amref Flying Doctors. 

Amref Flying Doctors vindt het belangrijk dat de Raad van Toezicht toeziet op de activiteiten van de organisatie. Dat toezicht is in handen van de betrokken leden van de Raad.

Frans van Drimmelen (1965) is sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht van Amref Flying Doctors.

Jaap Leeuwenburg (foto: helemaal rechts) (1949) is lid van de Communicatie en Fondsenwervingcommissie.

Jacques van Dijken (1962) is sinds 2011 lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Auditcommissie.

Jelle Stekelenburg (1966) houdt zich binnen de Raad van Toezicht bezig met Programmamanagement.

Lena Olivier (1973) is sinds 2015 Raad van Toezicht-lid. Zij is voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Communicatie en Fondsenwervingcommissie.

Dymfke Kuijpers (1975) is sinds 2015 lid van de Raad van Toezicht en lid van de Auditcommissie en Programmamanagementcommissie.

Amref Flying Doctors is een stichting, opgericht in 1969 en heeft daarom statuten bij een notaris vastgelegd. De statuten bevatten de volgende (verplichte) onderdelen: de naam van de stichting,...