De Raad van Toezicht van Amref Flying Doctors.

Meer over de Raad van Toezicht

Amref Flying Doctors vindt het belangrijk dat de Raad van Toezicht toeziet op de activiteiten van de organisatie. Dat toezicht is in handen van de betrokken leden van de Raad.

Toezicht en advies

Amref heeft een directie en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken bij de organisatie en op een efficiënte en transparante besteding van de inkomsten. Ook adviseert de Raad de directie, en speelt zij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het beleid.

Actieve betrokkenheid

We zijn trots op onze deskundige en ervaren Raad van Toezicht. De zeven leden zijn afkomstig uit de private sector en hebben een bijzondere belangstelling voor Afrika en de gezondheidszorg gemeen. Hun lidmaatschap van de Raad wordt gekenmerkt door betrokkenheid. Regelmatig bezoeken ze – op eigen kosten – in Afrika programma’s en projecten van Amref. De voorzitter neemt daarnaast deel aan beleidsdiscussies in het internationale netwerk.